lauantai 29. toukokuuta 2010

Internet ja kaupan arvoketju

Miten Internet on vaikuttanut matkailuyritysten kaupankäynnin arvoketjuun?

Ennen internetiä lomakohde valittiin matkaoppaista ja itse matka ostettiin matkamyymälästä. Palaute ja muut yhteydenotot asiakkaan ja matkanjärjestäjän välillä hoidettiin puhelimitse ja kirjeitse. Ajat ovat muuttuneet ja nykyisin tiedonhankinta kohteista sekä matkojen myynti tapahtuu yleisemmin verkossa. Palautetta matkasta ei anneta enää ainoastaan matkanjärjestäjälle, vaan mielipide sekä vinkit kohteesta jaetaan myös muille potentiaalisille matkanostajille, kuten Finnmatkojen Lomakompassi sivuilla. Asiakkailta saadun palautteen ja tiedon avulla yritys voi kehittää tuotteitaan yhä asiakaslähtöisemmiksi: ottaa asiakkaat mukaan tuotesuunnitteluun ja innovoimaan uusia liiketoimintamalleja.

Internet vaikuttaa myös tuotteen jakelustrategiaan. Majoituskaupan osalta on päätettävä halutaanko hotelliyöpymistä myydä vain yrityksen omilla kotisivuilla (Sokos Hotels), alueen verkkokaupassa (Helsinki Expert) vai kansainvälisessä verkkokaupassa(Booking.com).

Intenetin ja teknologian kehittymisen myötä asiakkaat voivat paketoida yhä useampia palveluja yhdeksi kokonaisuudeksi yritysten verkkosivuilla. Tämä edellyttää, että kaikkien palvelutarjoajien kapasiteetin hallinnan on oltava keskenään yhteydessä.

Miten konkreettisesti matkailun tuotantoverkoston toimintaa voidaan tehostaa sähköistämällä verkoston liiketoimintaprosesseja?

Sähköistämällä yrityksen liiketoimintaprosesseja saavutetaan sisäistä ja ulkoista hyötyä. Sisäisesti voidaan sähköistää mm. tuotanto- ja toiminnanohjausjärjestelmät, asiakastiedonhallinta ja projektihallinta. Sähköistämällä nämä onnistuneesti mahdollistetaan yrityksen sisäisen tiedon sähköinen integrointi. Tällöin kaikki tieto syötetään järjestelmään vain kertaalleen, jolloin yrityksen sisäiset tiedonhallintajärjestelmät keskustelevat keskenään ja tallentavat tiedon oikeisiin kohtiin. Esimerkkinä kanta-asiakasohjelmat: Asiakkaan tehdessä hotellihuonevarausta yrityksen CRM-ohjelma keskustelee huonevarausjärjestelmän kanssa, jolloin asiakaan perustiedot ja ostohistoria välittyy myyjälle automaattisesti.

Ulkoista hyötyä saavutetaan kun sähköistäminen mahdollistaa suorat sähköiset yhteydet kumppaneihin mm. eri GDS järjestelmien avulla. Myös muun tiedon linkittäminen ulkoisesti yhteistyökumppaneiden verkkopalveluihin on mahdollista erilaisten verkkotyökalujen avulla.

Miten Globaalit jakelujärjestelmät ohjaa yritysten sähköistä kauppaa, vai ohjaatko?

Globaalit jakelujärjestelmät (mm.Amadeus, Sabre, Worldspan) mahdollistavat matkailupalvelujen jakamisen laajemmalle yleisölle ja niiden välittämisen yrityksen omien verkkopalvelujen ulkopuolella. GDS järjestelmien avulla matkailijat voivat paketoida matkojaan myös itsenäisesti kuten Arean sivuilla . Niin pienille (Långvik) kuin suurille (Radisson BLU) matkailupalveluyrityksille GDS järjestelmistä on hyötyä, mikäli ne saavat palvelunsa hyvin näkyville.

Suurin osa vastauksista perustuu Kirsi Mikkolan laatimaan kurssimateriaaliin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti