sunnuntai 16. toukokuuta 2010

E-strategia

Vision merkitys sähköisen liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa

Visio ohjaa yrityksen liiketoimintaa kohti yhteistä tavoitetta. Visio on tahtotila joka halutaan saavuttaa erikseen määritetyllä aikavälillä.

Sähköisen liiketoiminnan strategisella suunnittelulla määritellään missä yrityksen sähköisen liiketoiminnan halutaan olla tulevaisuudessa sekä toimet mitä tulee tehdä ja missä kanavissa, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään. Suunnittelun lähtökohtana on nykytila.

Kuten muussakin liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa myös sähköisen liiketoiminnan strategisen suunnittelun tulee pohjautua yrityksen visioon. Yrityksen visio ohjaa yrityksen sähköisen liiketoiminnan suunnittelua. Ilman yhteistä visiota sähköisen liiketoiminnan suunnitellulla ei ole selvää päämäärää, jolloin yrityksen toiminnasta tulee tehotonta ja epäyhtenäistä.

Mitä E-strategian tulisi sisältää

E-strategia on hyvin samankaltainen yritys-, liiketoiminta- ja markkinointistrategioiden kanssa. E-strategiaa laadittaessa tulisi käydä läpi ainakin seuraavat asiat:

- Nykytila-analyysi
- Päämäärä
- E-markkinointistrategia ja toteutuksen suunnittelu
- Tulosten mittaus ja jatkotoimenpiteet

E-strategian laatiminen tulisi lähteä nykytilasta: Mikä on yrityksen tämänhetkinen tehokkuus markkinoilla ja miten yritys toimii tällä hetkellä. Nykytilan kartoittamisessa voi käyttää hyväksi SWOT-analyysiä. Ennen päämäärän määrittelemistä yrityksen tulisi kartoittaa myös yrityksen tietotaito, resurssit sekä markkinatilanne. Yritys jossa tietoyhteydet eivät toimi ja henkilöstö ei aikaisemmin ole ollut tekemisissä verkkoliiketoiminnan kanssa on hyvä pyytää apua ulkopuoliselta taholta.

Yrityksen päämäärän tulee olla mitattavissa ja sen saavuttamiselle on määriteltävä aikaraja. Yrityksen e-strategian päämääränä voi olla esimerkiksi markkinaosuuden tai konversion kasvattaminen tai yrityksen /brändin tunnettavuuden lisääminen.

E-markkinointistrategiaa laadittaessa huomioidaan tuote, eli mitä myydään, millä hinnalla ja missä. Se missä tuotetta myydään ja markkinoidaan, tulee määritellä tuotteen kohderyhmän mukaan. Jos kyseessä on eläkeläisristeily keskellä viikkoa, ei sitä kannata markkinoida facebookissa, vaan markkinoinnin voisi keskittää naistenlehtien verkkosivuille sekä keskustelupalstoille.

Mikäli tuote on mahdollista ostaa suoraan yrityksen verkkosivuilta, on testattava, että tuotteen ostoprosessi toimii alusta loppuun. Asiakaan on vaivatonta tehdä tilaus, maksaminen hoituu turvallisesti, vahvistus ostotapahtumasta rekisteröityy varastolle ja vahvistus ostosta lähtee asiakkaalle. Mikäli jotain menee vikaan tai asiakkaalla on lisäkysymyksiä, tulee myös huolehtia että asiakastuki on saatavilla. Verkkokapankäyntiä aloittaessa on erityisen tärkeää huomioida budjetti sekä kannattavuus. Riittävätkö verkkomyynnin tulot kattamaan verkkokaupan kulut?

Toteutuksen kannalta on sovittava kuka yrityksessä hoitaa ja mitä. Liiketoimintaympäristönä internet on hyvin nopeatempoinen ja siksi toteutuksen suunnitteluun kannatta satsata, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä sekä myynninmenetyksiltä.

Toteutuksen jälkeen mitataan kuinka hyvin päämäärä saavutettiin ja sovitaan jatkotoimenpiteet. Asiakkaallemme joka lopulta osti eläkeläisristeilyn, voisi lähettää kiitoksen osallistumisesta, sekä samalla mainita tulevasta lavatanssi-risteilystä Tallinnaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti